Migrera kontoinställningar från Outlook 2007 till Outlook 2013…

Då jag håller på att fixa en ny dator till min bror måste jag nu migrera hans outlook och mail till den nya datorn
som kör Office 2013. Vill göra det så enkelt som möjligt och hittar då nedan sätt man kan göra för att få med kontoinställningarna
(outlook profiler). Nedan är testat och exporterat från Office Outlook 2007 till Office Outlook 2013.

Steg 1: Exportera registernycklar


Detta ska göras på den gammla PC:n i detta fallet den som kör Outlook 2007.

Start > Kör > regedit > Gå till nedan nyckel

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

Exportera nu hela denna mapp och spara till en fil.

Steg 2: Ändra i den exporterade registerfilen


Man kan desvärre inte bara importera den exporterade regfilen från Outlook 2007 PC:n utan man måste ändra i den för
att det ska stämma med hur registernycklarna för outlook 2013 ser ut. Öppna registerfilen du exporterade i notepad
Gå in i ersätt och det som ska ersättas är

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\Outlook

Ersätt med nedan

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Profiles\outlook

Klicka på ersätt alla. Spara filen.

NOTE: Detta fungerar bara om profilen heter Outlook du ska ersätta.

Steg 3: Importera registerfilen på nya klienten


Kopiera över den exporterade och nu ändrade regfilen till den nya klienten. Kör filen som administratör och importera den i
registret.

Steg 4: Kopiera outlook datafiler


Nu återstår bara att kopiera ut datafilerna och lägga in på nya klienten.

Kopiera nedan mapp från din gammla klient till USB minne eller över nätverk

%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Den ska ligga i samma sökväg på den nya klienten. När jag testade detta tog jag alla filerna i mappen. Får man felmedelanden
på den nya klienten så kan man behöva ta bort filer som inte är av typen *.pst.

Steg 5: Testa outlook 2013


Nu återstår bara att testa starta outlook 2013 på den nya klienten. Det första den gör kan vara att synca lite filer så ha lite tålamod.
Den kommer även fråga efter lössenorden till alla konton i outlook då dessa ej följer med i flytten.

Källor:


http://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/1fc39a19-0277-4db1-b14a-ec239065d36e/move-email-accounts-settign-from-outlook-2010-to-outlook-2013
http://social.technet.microsoft.com/Forums/office/en-US/697d2579-1554-4ac2-8887-b97e78ba47ea/importing-outlook-2010-mail-account-settings-from-one-copy-of-office-2010-to-another-copy-of-office?forum=officesetupdeployprevious

Tags: ,

Leave a Reply

Notify via Email Only if someone replies to My Comment