Kompilera FiSH till irssi…

I denna lilla guide kommer jag beskriva hur man kan kompilera FiSH för irssi i Linux. Nedan är testat både på Ubuntu 14.04 LTS samt Debian 8.x.

Steg 1
Nedan paket behöver installeras till att börja med.

apt-get install cmake pkg-config openssl libssl-dev libglib2.0-dev irssi-dev build-essential git

Steg 2
Nu är det dags att ladda ner FiSH kälkod och det gör jag via git. Kör nedan kommando. (Kan ändrats så kolla källor och besök FiSH git sida.)

git clone https://github.com/falsovsky/FiSH-irssi.git

Steg 3
Gå in i den klonade mappen som skapts där du stod när du körde git clone kommandot. Nu är det dags att konfigurera och kompilera FiSH.
(punkten efter cmake ska vara med)

cmake .

Exempel

root@test:~/fish/FiSH-irssi# cmake .
— Using glib-2.0 2.40.2
— Using OpenSSL 1.0.1f
— The module will be installed to /usr/lib/irssi/modules
— You can change it with ‘cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr .’
— Configuring done
— Generating done
— Build files have been written to: /home/test/fish/FiSH-irssi

Dags att kompilera kör nedan kommando

make

Option om man vill installera det till /usr/lib/irssi/modules (/usr/local/lib/irssi/modules/)

make install

Exempel

root@test:~/fish/FiSH-irssi# make
[ 16%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/base64.c.o
[ 33%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/blowfish.c.o
[ 50%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/inifile.c.o
[ 66%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/DH1080.c.o
[ 83%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/FiSH.c.o
[100%] Building C object src/CMakeFiles/fish.dir/password.c.o
Linking C shared module libfish.so
[100%] Built target fish

libfish.so som man är ute efter här ligger i undermappen src/ .

Om allt gått bra ska man nu ha en fungerande binär av FiSH för att använda i irssi.
Det är lite nya inställningar och dom sköts nu via /set i irssi. Se nedan info om vilka parametrar som finns. Dessa är modifierade för hur jag vill ha den.
Med dessa inställningar visas krypto symbolen på slutet av raden. Vill man ha den i början av raden byt till 1.

[fish]
auto_keyxchange = ON
mark_broken_block = &
mark_encrypted = ·
mark_position = 0
nicktracker = ON
plain_prefix = +p
process_incoming = ON
process_outgoing = ON

Källor:
https://github.com/falsovsky/FiSH-irssi

Tags: , , , ,

3 Responses to “Kompilera FiSH till irssi…”

 1. NoSubstitute says:

  Tack så mycket!
  Vette tusan vad jag gjorde fel när jag försökte lösa detta på egen hand, men med din lilla guide fungerade allt klanderfritt! Enda missen var att nya FiSH inte kunde dekoda mina gamla lösenord, även då jag använde samma inipw och dess hash blev exakt samma som den gamla.

 2. Jeison says:

  Tusan tack!
  Om du får “Irssi: Error loading module fish/core: /usr/lib/i386-linux-gnu/irssi/modules/libfish_core.so: cannot open shared object file: No such file or directory” försöka att kopiera /usr/local/lib/irssi/modules/libfish.so till /usr/lib/i386-linux-gnu/irssi/modules/libfish.so.
  Så fick jag det fungera i Ubuntu Server 16.04.1. När jag provade att byta namnet till libfish_core.so fått jag felmeddelande “Irssi: fish/core is ABI version 0 but Irssi is version 2, cannot load”

Leave a Reply

Notify via Email Only if someone replies to My Comment