Actionfyld lunch

image

Vi satt i lugn och ro och åt på BK när det började tjuta och brandlarmet drog igång. Som tur vad var det troligen bara ett falsklarm.

Leave a Reply

Notify via Email Only if someone replies to My Comment