NIC bonding Ubuntu 12.04

Satte upp lite grejer idag och vill ha nät redundans mot två switchar då servern i sig har dubbla NIC. Satte upp detta enligt nedan i Ubuntu 12.04.

 

1. Installera programet ifenslave genom att skriva sudo apt-get install ifenslave.

2. Konfigurera din bond detta görs i filen /etc/network/interfaces

Exempel på hur det kan se ut nedan

auto eth0
iface eth0 inet manual
     bond-master bond0

auto eth1
iface eth1 inet manual
     bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
     address 192.168.0.1
     gateway 192.168.0.254
     netmask 255.255.255.0
     bond-mode active-backup
     bond-miimon 100
     bond-lacp-rate 1
     bond-slaves none

3. Starta om nätverket eller starta om servern

4. För att verifiera bonden så kan man köra cat /proc/net/bonding/bond0
se exempel nedan på hur det kan se ut.


Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: eth0
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 34:40:b5:00:00:00
Slave queue ID: 0

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 34:40:b5:11:11:11
Slave queue ID: 0

Detta kan vara bra att använda sig av på driftkritiska system som inte får gå ner. I detta exemplet har jag visat hur man konfigurerar aktiv / standby läget. Man kan använda flera olika bonding-modes se dom olika valen nedan.

Mode 0
balance-rr

Mode 1
active-backup

Mode 2
balance-xor

Mode 3
broadcast

Mode 4
802.3ad

Mode 5
balance-tlb

Mode 6
balance-alb

För att läsa mer om dom olika lägen som finns för bonding i linux se wikipedia sidan här

Tags: , ,

One Response to “NIC bonding Ubuntu 12.04”

  1. linux says:

    Thanks for the good writeup. It if truth be told used to be a entertainment account it. Look complicated to more introduced agreeable from you! However, how could we be in contact?

Leave a Reply

Notify via Email Only if someone replies to My Comment