Posts Tagged ‘linux’

NIC bonding Ubuntu 12.04

Wednesday, July 18th, 2012

Satte upp lite grejer idag och vill ha nät redundans mot två switchar då servern i sig har dubbla NIC. Satte upp detta enligt nedan i Ubuntu 12.04.

 

1. Installera programet ifenslave genom att skriva sudo apt-get install ifenslave.

2. Konfigurera din bond detta görs i filen /etc/network/interfaces

Exempel på hur det kan se ut nedan

auto eth0
iface eth0 inet manual
     bond-master bond0

auto eth1
iface eth1 inet manual
     bond-master bond0

auto bond0
iface bond0 inet static
     address 192.168.0.1
     gateway 192.168.0.254
     netmask 255.255.255.0
     bond-mode active-backup
     bond-miimon 100
     bond-lacp-rate 1
     bond-slaves none

3. Starta om nätverket eller starta om servern

4. För att verifiera bonden så kan man köra cat /proc/net/bonding/bond0
se exempel nedan på hur det kan se ut.


Ethernet Channel Bonding Driver: v3.7.1 (April 27, 2011)

Bonding Mode: fault-tolerance (active-backup)
Primary Slave: None
Currently Active Slave: eth0
MII Status: up
MII Polling Interval (ms): 100
Up Delay (ms): 0
Down Delay (ms): 0

Slave Interface: eth0
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 34:40:b5:00:00:00
Slave queue ID: 0

Slave Interface: eth1
MII Status: up
Speed: 1000 Mbps
Duplex: full
Link Failure Count: 0
Permanent HW addr: 34:40:b5:11:11:11
Slave queue ID: 0

Detta kan vara bra att använda sig av på driftkritiska system som inte får gå ner. I detta exemplet har jag visat hur man konfigurerar aktiv / standby läget. Man kan använda flera olika bonding-modes se dom olika valen nedan.

Mode 0
balance-rr

Mode 1
active-backup

Mode 2
balance-xor

Mode 3
broadcast

Mode 4
802.3ad

Mode 5
balance-tlb

Mode 6
balance-alb

För att läsa mer om dom olika lägen som finns för bonding i linux se wikipedia sidan här

snmpwalk…

Tuesday, July 10th, 2012

Sedan jag upgraderade ett av dom system jag administrerar till Ubuntu 12.04 LTS så slutade snmpwalk fungera fick bara felmedleande i stil med nedan.

Cannot adopt OID in

Letade lite och efter en del efterforskningar måste man installera ett paket då dom verkar gjort om licensen. Installera nedan paket och hjälper inte det testa även addera i /etc/snmp/snmp.conf mibs : /usr/share/mibs/netsnmp


Paketet jag installerade heter snmp-mibs-downloader installera enligt nedan.

apt-get install snmp-mibs-downloader