Archive for March, 2017

Jag lever…

Wednesday, March 1st, 2017

Jo jag lever men blir inte så mycket tid för bloggande. Bloggen är inte död men aningen inaktiv bara. Har hunnit byta jobb. Jobbar numera på IBM 🙂 .