Posts Tagged ‘Wordpress’

Uppdatera/installera saker till wordpress via SSH…

Sunday, December 8th, 2013

Denna guide kommer beskriva hur man på linux (Ubuntu) lägger till så man kan uppdatera / installera saker till wordpress via SSH istället för det traditionella FTP/FTPS som inte är särskilt säkert.
Detta fungerar både för att installera nya plugins / teman samt även för den automatiska updateringsfunktion som finns i wordpress. Stödet för automatisk uppdatering kom i wordpress 2.7 så jag utgår från att man har den eller nyare version för att detta ska fungera. Denna guide bygger på att man kör apache som webbserver.

Steg 1: Backup
Börja med att ta en backup av din wordpress installation och databas innan du gör något annat (ta gärna en fullbackup av hela din server om du har hand om den själv för säkerhetskull bättre ha för mycket backup än ingen alls.)

Steg 2: Installera SSH modul för PHP
För att få stöd för SSH(SCP/SFTP) måste man installera några paket för att PHP ska stöda detta. Kör nedan komando på servern som hostar din wordpress blogg.

sudo apt-get install libssh2-1-dev libssh2-php

När dessa paket installerats så kan man testa om php nu har stöd för ssh med nedan komando (OBS! kräver att man har php-cli installerat)

php -m | grep ssh2

Får man nu tillbaka ssh2 så fungerar det som det är tänkt.

Steg 3: Starta om apache
För att nu aktivera detta via webbservern måste man starta om den för att ladda in stödet via PHP det gör man med nedan kommando

sudo service apache2 restart

När detta körts bör nu wordpress ha ett nytt val när du ska installera / uppdatera som heter SSH2.

Steg 4: Konfigurera WordPress för SSH vid installation / uppgradering med användare/lössenord
För att använda SSH nu så fins det några olika sätt man kan göra det med. Nedan är en exempelbild på hur en konfiguration kan se ut.

Nu ska man fylla i anslutnings information i ovan exempel ansluter vi till localhost som användare test001 med ett lössenord. Det kan vara så att localhost inte fungerar då får man köra på DNS namn eller IP. Kör man inte SSH på standardporten som är 22 så kan man skriva : exempelvis localhost:2231.

Alternativt steg 4: Konfigurera WordPress för SSH vid installation / uppgradering med användare och ssh nyckel
Man kan om man vill använda sig av så kallade ssh nyckel för att ansluta med via ssh. Då kan du ha både nyckel + ett lössenord kopplat på ditt konto.
Exempel nedan visar hur det kan se ut i wordpress nät man använder det

Jag kommer inte gå igenom här hur man sätter upp detta hänvisar hit för detta.

Slutsats:
Nu ska din blogg stöda att logga in och updatera via SFTP/SCP via SSH vilket är krypterat till skilnad från traditionell FTP där allt grå i klartext. Har ni några frågor är det bara att höra av er med en komentar eller maila mig.

Källor:
http://tombevers.me/2012/02/25/update-wordpress-via-sshscp/
http://wp.tutsplus.com/articles/tips-articles/quick-tip-upgrade-your-wordpress-site-via-ssh/

SSL enablad blogg…

Tuesday, June 25th, 2013

Då hadde man skaffat sig ett riktigt SSL certifikat och kör numera på bloggen. Var lite stök att få till det med .NU domän men det löste sig. Det svåra med detta var att få verkligen hela wordpress att vilja vara HTTPS aktiverat. Jag följde nedan guide väldigt bra och den fungerar bra.

http://prosauce.org/blog/2010/08/enable-complete-support-for-ssl-on-wordpress/

Fick även lägga in en ridirect i min default vhost i apache så HTTP ridirectas till HTTPS med nedan rader


RewriteEngine on
RewriteRule ^/wp-content/uploads/.*\.php$ – [F,NC]
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://blogg.itslav.nu%{REQUEST_URI}


Detta bör då göra att man kan ha detta aktivt även om man har flera siter på sin webserver.