Posts Tagged ‘ESXi’

Traffic shaping i VMware vSphare…

Monday, September 23rd, 2013

Fick tips från en bekant hur man enkelt traffic shapar i vmware så tänkte skriva en liten how to om hur man gör.

Steg 1: Logga in med vSpahare klienten

Logga in mot din ESX/vCenter server med vSphare Client och gå till Configuration > Networking. Välj properties på den vSwitch/dvSwitch din VM är ansluten mot.

Steg 2: Lägg till portgrupp i vSwitch/dvSwitch

https://blogg.itslav.nu/wp-content/uploads/2013/09/vsphare-vswitch-properties.jpg

Gå till fliken Ports (den flik man får upp när man tar properties) se bild ovan. Klicka på Add. Då får man upp en wizard enligt nedan bild.Klicka next då vi ska använda oss av virtual machine.Fyll i det namn du vill ha på portgruppen i mitt fall döper jag den till WAN-10M för att enkelt se att det är en WAN grupp och att den limiteras till 10Mbps. Klicka nu finish.Nu är vi klara med att skapa en ny portgrupp nu bör din properties för den berörda vSwitchen/dvSwitchen se ut något liknande som nedan bild.

Steg 3: Konfigurera traffic shaping på den nya portgruppen
Nu ska vi konfigurera traffic shaping på den nyskapade portgruppen “WAN-10M” så den är 10Mbps. Markera portgruppen och klicka edit eller dubbelklicka på den så får man upp inställningarna gå till fliken traffic shaping.Klicka nu i rutan status och välj Enabled. Konfigurera nu värdena som i exemplet nedan. Burst Size får man testa sig fram till har inte kommit på hur man räknar ut den exakt så testa lite.Klicka sedan på OK och spara inställningarna.

Listan nedan på lite olika hastigheter konverterade från Kilobit till andra skalor.

 • 1000 Kbits = 1Mbps
 • 10000 Kbits = 10Mbps
 • 100000 Kbits = 100Mbps
 • 1000000 Kbits = 1Gbps
 • 10000000 Kbits = 10Gbps
 • Steg 4: Lägga in VM:s i den nya portgruppen  Nu är det bara kvar att lägga till VM:s i den nyskapade portgruppen. Högerklicka på din VM och välj Edit Settings. Gå in på det NIC som ska shapas och välj den nya Network lable “WAN-10M”.

  VARNING!!! När man lägger på den nya portgruppen tappar din VM nätet en kort stund så gör detta när det går att ha ett kort avbrott förslagsvis ett service fönster.

  Klicka nu OK för att spara inställningarna på VM:en.

  Nu bör en översikt av vSwitch/dvSwitch se ut något liknande nedan bild.

  Summering
  Denna how to beskriver i korta drag hur man konfigurerar traffic shaping i VMware vSphare. Exemplen är tagna från en VMware vSphare 5.5 maskin. Fungerar även i tidigare versioner av ESXi.
  Om ni undrar något eller har frågor är det bara att lämna en kommentar eller skicka ett mail till mig virus84 [at] gmail [dot] com.

  VMware vSphere ESXi specific user permissions to singel VM HOW TO

  Thursday, June 20th, 2013

  Stötte på en fundering i veckan jag tänkte man kan skriva en liten guide för. Det var så att en bekant som jag hostar en VM till på en ESXi maskin behövde komma åt konsolen på sin viretuella maskin. Hur löser jag detta nu då frågade jag mig, jag ville ju inte att han skulle se mer än sin vm och inget annat. Denna guide kommer gå igenom hur man kan göra detta ganska enkelt med några få steg.

  Steg 1:
  Börja med att logga in i din ESXi host som administratör. Markera ESXi hosten högst upp till vänster se bild nedan. Gå till fliken Local Users & Groups. Se exempel bild nedan.  Steg 2:
  Högerklicka nu i vyn med användare och välj Add… knappen. Då får man upp nedan exempel ruta. Fyll i användarnamn och ett lösenord. När du är klar med detta klicka på ok och gå vidare.  Steg 3:
  Nu när du lagt till användaren gå till fliken Permissions när du står på ESX objektet än. Se exempel nedan.  Steg 4:
  Högerklicka i vyn och välj Add Permission… knappen. Då får man upp nedan vy först.  Klicka på Add knappen nere till vänster. Då får man upp nedan vy  Dubbelklicka nu på den användare du vill lägga till och klicka på ok. Då får man nedan vy. Det detta gör är att användare har No Access till allt på hela ESX hosten då det ärvs nedåt då den bocken ska vara vald.  I mitt fall vill jag ju att användare bara ska se sin specefika vm/vm:s därför väljer jag på denna nivån rollen till höger i rutan No Access. Klicka sedan på ok. Då kan man få en varnig se exempel nedan. Klicka bara ok och gå vidare.  Steg 5:
  Gå till den specefika vm du vill ge användaren rättigheter att administrera och välj fliken Permissions. Se exempel nedan.  Dubbelklicka nu på användaren i det här fallet och välj Administrator se exempel nedan  Klicka ok. Gör om steg 5 om det är fler viretuella maskiner användaren ska ha tillgång till.

  Steg 6:
  Vi ska nu verifiera att användaren bara har access till den viretuella maskin som vi gett tillgång till. Se exempel nedan där jag loggat in som den tidigare skapade användaren bloggtest. På själv ESX hosten ser användaren bara version och inget mer och kan heller inte välja några val på hosten. På den viretuella maskinen har användaren fulla rättigheter att starta om stänga av och så vidare. Se exempel bilder nedan på hur det kan se ut.  Det var allt för denna lilla korta howto hur man kan låsa ner vmware för en användare. Om ni har några frågor eller synpunkter är det bara att lämna en komentar så återkommer jag.